+421 903 991 091 info@gurman-skalica.sk
Vyberte stranu

Podmienky ochrany osobných údajov

Vitajte na našej stránke

Aby ste si mohli dostávať  pravidelne aktuálny jedálny lístok potrebujeme vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracovanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spravujemea ako ich dokážeme zabezpečiť.

Kto sme?
Vaše osobné údaje spracováva spoločnosť Gurmán Skalica, s.r.o. , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl.č.24755/T, IČO: 45 319 910 , so sídlom Suchý riadok 1646/11 ,909 01 Skalica , tel.č.: +421 905 251 580, email: info@gurman-skalica.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Aké osobné údaje spracúvame?
Aby sme vám mohli každý týždeň poslať  do Vašeho emailu aktuálny jedálny lístok, spracovávame vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a email. Pokiaľ s tým súhlasíte, tieto osobné údaje používame aj na zasielanie užitočných informácií, tipov a ponúk .

 

Ako môžete súhlas odvolať?
Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať kliknutím na „Odhlásenie z newslettera“, ktorý sa nachádza v pätičke každého mailu alebo zaslaním oznámenia na email info@gurman-skalica alebo cez kontaktný formulár.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje, ktoré ste nám dali, aby sme vám mohli zrealizovať Vašu rezerváciu alebo Vašu požiadavku cez kontaktný formulár iba do vtedy pokiaľ nie je dokončená.

Vaše osobné údaje, ktoré ste nám dali, aby sme vám mohli zasielať náš jedálny lístok uchovávame po dobu, kým neodvoláte svoj súhlas.

Kam prenášame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracúvame prostredníctvom aplikácie MailPoet,  Tento prevádzkovateľ  má certifikát „GDPR compliant “ a poskytol primerané záruky za bezpečnosť vašich údajov a zaručil sa, že osobné údaje spracúva v súlade s GDPR. 

Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia.

 

Nie ste spokojný?
Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email info@gurman-skalica.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 25.5.2018.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. O každej zmene budete informovaný mailom.

Tieto zásady spracúvania osobných údajov sú vypracované Advokátskou kanceláriou JUDr. Jaroslav Belka . ktorá je ako jediná oprávnená vykonávať autorské práva k nim. Ich obsah je chránený autorským zákonom. Je zakázané tieto zásady ochrany osobných údajov kopírovať, šíriť alebo iným spôsobom používať spôsobom, ktorý porušuje autorské práva autora.