O nás

Predmetom nášho podnikania je poskytovanie závodného stravovania s pôsobnosťou v meste Skalica a výhľadovo aj v iných mestách na Slovensku. Firma Gurmán s.r.o. vznikla v roku 1991 pôvodne ako fyzická osoba pod názvom Stravovacie služby. V roku 1998 sa všetky aktivity preniesli na právneho nástupcu Gurmán s.r.o., ktorá vznikla zápisom do obchodného registra ako právnická osoba formou spoločnosti s ručením obmedzeným.

Poskytovanie závodného stravovania je všeobecne možné charakterizovať ako stabilné odvetvie v oblasti poskytovania služieb. Jeho stabilita je podmienená zákonnou úpravou povinností zamestnávateľov zabezpečiť pre svojich zamestnancov závodné stravovanie. Nakoľko dopyt v tomto odvetví je dostatočne zastúpený ekonomicky aktívnym obyvateľstvom a hustotou obyvateľstva, resp. pracovných miest s ohľadom na lokalizáciu dá sa klasifikovať tento trh ako krátkodobo a strednodobo stabilný s veľkou pravdepodobnosťou dlhodobej stability.

Konkurenti na trhu závodného stravovania majú zväčša miestny charakter. V poslednom období sa však čoraz viac presadzujú aj nadnárodné spoločnosti prevádzkujúce celoeurópsku sieť stravovacích služieb. Ich nevýhodou je však nižšia kvalita stravy a vyššia cenová hladina oproti miestnym prevádzkovateľom.

Všetci naši odberatelia sú zmluvne viazanými partnermi s pravidelnými odbermi stravy. Na základe toho je možné dostatočne presne určiť počet stravníkov.

 Naše referencie:

Grafobal a.s. Skalica

Didaktik Skalica

Protherm Skalica

Eissmann Holíč

Mesto Skalica

Kapacita našej vývarovne vie poskytnúť 4 000 jedál denne. Naša spoločnosť súčasne zamestnáva 25 pracovníkov, vrátane pracovníkov na dohody.

V súčasnosti poskytujeme na výber 4 druhy teplých jedál, z toho 2 mäsové, 1 zeleninové, 1 múčne a veľký výber studených zeleninových šalátov a nápojov. Všetky tieto jedlá sú pripravované v našej prevádzke v Skalici a v termoportoch prevezené a vydané vo vašej prevádzke.

V prípade, že by vznikol záujem z Vašej strany o naše služby, prosíme kontaktujte nás.